Færre omkom frå fritidsbåt i fjor

– Manglande bruk av flyteutstyr og promille er faktorar i mange av dødsulykkene

I 2020 omkom 20 personar frå fritidsbåt. Dette er ein nedgang trass ein særs travel båtsommar. Snittet dei siste 10 åra har vore 29 personar i året. Manglande bruk av flyteutstyr og promille er faktorar i mange av ulykkene.

I 2020 omkom 20 personar frå fritidsbåt. Dette er ein nedgang trass ein særs travel båtsommar.   Foto: Thomas Brun, NTB Kommunikasjon

Nyheter

– Det at 20 personar har mista livet er tragisk, seier fungerande sjøfartsdirektør Lars Alvestad.