Fant tre nye positive blant 438 analyserte

Helse Førde sitt laboratorium melder om tre nye positive prøver onsdag morgen, i Stryn og Sunnfjord. Sykehuset har også en pasient innlagt med koronasmitte.

Helse Førde sitt laboratorium melder om tre nye positive prøver onsdag morgen, i Stryn og Sunnfjord. Sykehuset har også en pasient innlagt med koronasmitte.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

Tysdag 5. januar: 4 nye av 456 analyserte prøver

Onsdag 6. januar: 2 nye av 411 analyserte prøver

Torsdag 7. januar: 4 nye av 281 analyserte prøver

Fredag 8. januar: 0 nye av 420 analyserte prøver

Laurdag 9. januar: 2 nye av 207 analyserte prøver

Søndag 10. januar: 0 nye av 116 analyserte prøver

Måndag 11. januar: 2 nye av 227 analyserte prøver

Tysdag 12. januar: 3 nye av 438 analyserte prøver

Prøvetakingskommune: Stryn, Sunnfjord.

Kommunen for prøvetaking er ikkje nødvendigvis kommunen der pasienten bur eller har folkeregistrert adresse.

Statistikk frå sjukehusa

Innlagde pasientar per dato med stadfesta COVID-19 smitte: 1
Heimeverande eller sjukmelde tilsette pga. korona: 6 (av om lag 3000 tilsette)
Tilsette som har hatt stadfesta smitte: 6 (av om lag 3000 tilsette)