Hos denne maskinentreprenøren har nøkkelen til suksess vært å investere i flinke folk

Systematisk bruk av lærlinger, ansettelse av unge som brenner for en jobb i bransjen og ikke minst å følge opp og ta vare på arbeidsstokkens kompetanse på en god måte. Det mener Joakim Sandal, daglig leder hos Geir Sandal AS, er en viktig forklaring på at selskapet har lykkes.

Systematisk bruk av lærlinger, ansettelse av unge som brenner for en jobb i bransjen og ikke minst følge opp og ta vare på arbeidsstokkens kompetanse på en god måte Det mener Joakim Sandal, daglig leder hos Geir Sandal AS, er en viktig forklaring på at selskapet har lykkes. Her er et knippe av gjengen Sandal roser for god innsats.   Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

– Alle ansatte bidrar på sin spesielle måte til at hjulene ruller og går hos oss, og jeg er veldig takknemlig for alle kundene som kommer tilbake til oss gang etter gang. Jeg håper og tror at de er fornøyde med jobben vi gjør sammen, sier Joakim Sandal til Fjordenes Tidende.

Gikk fra skolelei til nøkkelposisjon

Et stjerneeksempel på tankegangen som ligger til grunn for bedriften er Kim Andre Flataker. 29-åringen begynte så smått å jobbe i bedriften som 15-åring mens han gikk på ungdomsskolen. Året etter ble han fast ansatt, og han har nå jobbet 13 år i selskapet som har base i Deknepollen ved Måløy.

– Jeg likte meg ikke så godt på skolen, sier Flataker, som forteller at han som barn fikk både en ADHD-diagnose og dysleksi, noe som bidro til at klasserommet ble en arena han ikke fant seg til rette i.

– Jeg satt der og klarte ikke å konsentrere meg. For meg ga det mye mer mening å jobbe med nevene enn å sitte og se på et ark. Faren min spurte meg en gang da jeg var liten om hvor jeg ville reise på sommerferie. Jeg svarte at jeg helst ville sitte i en gravemaskin hos Geir Sandal, smiler Flataker.

I barndommen ville Kim Andre Flataker, t.v. helst tilbrakt sommerferien hos Geir Sandal AS. Etter å ha blitt ansatt som 16-åring har han nå jobbet i firmaet i 13 år. - Kim Andre er en stor ressurs for oss, sier daglig leder Joakim Sandal.  Foto: Gjert Myrestrand

Fagbrevet tok han for lenge siden, og i dag styrer Flataker flere prosjekter for firmaet, der han i tillegg til å planlegge og kalkulere oppdrag, holder dialogen med oppdragsgivere i prosjektgjennomføringen fra kontoret sitt og på byggeplassen.

– Kim er en kjemperessurs for oss. Kundene våre er alltid fornøyde når han er involvert. Han har gjennom årene vært med på alt mulig av oppdrag. Med lastebillappen på toppen av spesialiseringen innen maskin fyller han mange roller i selskapet, sier Sandal.

– Jeg er nok en klassisk «potet», ja, ler Flataker, som er travelt opptatt foran de to PC-ene sine.

Kim Andre Flataker styrer flere av prosjektene til Geir Sandal AS fra kontoret sitt på Myrane i Deknepollen.  Foto: Gjert Myrestrand

Startet året med å vinne kontrakt på kaiforlengelse

Maskinentreprenør Geir Sandal AS har som underleverandør til kaientrentreprenør K. Nordang AS vunnet en kontrakt som gir selskapet minst to måneders arbeid med å forlenge kaianlegget på Trollebø ved Måløy.


Satser på lærlinger

En systematisk og planlagt bruk og oppfølging av lærlinger er også del av bedriftens strategi.

17 år gamle Andreas Brenden Frøyen fra Kalvåg er sammen med Runar Refvik lærling hos Geir Sandal AS for tiden.

– Jeg valgte yrkesveien min ut ifra det jeg synes er kjekt å holde på med, sier Brenden Frøyen.

Han har gått på bygglinja ved Måløy vidaregåande skule. Han skal nå være lærling i tre år, og har lagt bak seg de første seks månedene. Han var utplassert hos Geir Sandal AS også forrige skoleår, og det ga mersmak.

Dette året skal Brenden Frøyen tilbringe en av ukedagene på skolebenken, før han neste år skal jobbe alle ukedagene. Maskinførersertifikatet er han allerede er ferdig med, og ettersom han er lærling via MVS kan han operere maskinene selv om han ikke fyller 18 år før til neste år.

– Jeg valgte yrkesveien min ut ifra det jeg synes er kjekt å holde på med, sier Andreas Brenden Frøye, t.v. Han og Runar Refvik, t.h. er lærlinger hos Geir Sandal AS.  Foto: Gjert Myrestrand

Firmaet har i mange år har tatt imot lærlinger systematisk, og Joakim Sandal mener dette har bidratt betydelig til den kompetansen som ligger i selskapet i dag.

– Lærlingene blir veldig flinke. De får være med på alt, og er veldig lærevillige. Det er kjekt å se hvor motiverte de er, og det er mange som har gått over i fast jobb hos oss etter at de har tatt fagbrev.

Passer godt på kompetansen som er bygd opp

Geir Sandal AS består ellers av en solid stamme av folk med flere tiårs bakgrunn fra selskapet eller bransjen. Blant disse er mekaniker Jon Vemmålsvik.

– Jon er et unikum. Om det gjelder motor, elektronikk, sveising eller hydraulikk. You name it, han fikser alt. Han er omtrent definisjonen på rett mann på rett plass, sier Sandal.

Vemmålsvik har full stilling i jobben med å vedlikeholde maskinparken, og tar i tillegg oppdrag for eksterne kunder som trenger hjelp til service og vedlikehold.

– Han er rett mann på rett plass, sier Joakim Sandal om kollega Jon Vemmålsvik.   Foto: Gjert Myrestrand

Bjørn Nore ble ansatt for halvannet år siden, men har vært i bransjen i nærmere 40 år. Han skryter av arbeidsplassen sin, og det gode arbeidsmiljøet.

– Det er et helt vanvittig bra arbeidsmiljø her. Du ser aldri et surt ansikt, og det er aldri noen som «slenger dritt» om noen eller noe. Det er en fryd å gå på jobb. Nå håper vi å snart kunne få til noe sosialt. Etter at koronaen kom har det vært et savn for oss. Vi får håpe ting går i den retning at vi om ikke lenge kan samle hele gjengen utenom jobb og ta oss en fest, smiler han.

- Arbeidsmiljøet er bare helt vanvittig bra, sier Bjørn Nore, helt til venstre i bildet. Her er noen av de 14 fast ansatte samlet foran hjullasteren som snart skal ut og fjerne mer snø i Måløy og omegn.  Foto: Gjert Myrestrand

Joakim Sandal er takknemlig for jobben de ansatte gjør for bedriften, og tror et godt arbeidsmiljø bidrar til fornøyde kunder.

– Vi er en sammensveiset og sosial gjeng, og jeg håper og tror alle har det kjekt på jobb, sier den unge bedriftslederen, som formelt tok over rollen som daglig leder etter at far og gründer, Geir Sandal, ble rammet av Alzheimers sykdom for få år siden.

Driver videre i farens navn

Geir Sandal startet opp selskapet i 1984 og bygde det opp fra ingenting. Sønnen Joakim vil videreføre arven.

– Min far har bygget opp dette firmaet stein på stein, og det var selvfølgelig utrolig krevende for hele familien å takle situasjonen som etter hvert oppsto. Det å forholde seg til diagnosen hans, med alt det medførte på det menneskelige plan og for bedriften har vært tøft, sier Joakim.

Han har nå tatt over farens aksjer, og satser på å drive Geir Sandal AS videre i farens navn i mange år fremover. Og han er glad for å ha tatt over et selskap med stabil og god drift.

– Driften vår har vært veldig stabil over årene. Koronaen har påvirket i svært liten grad, og det skal bygges ganske mye her i regionen de neste årene. Vi skal delta på flere større anbud både på vei-, bolig- og næringsprosjekter i løpet av året.

Geir Sandal AS hadde i 2019 en omsetning på 21,5 millioner og et driftsresultat på 2,6 millioner kroner, og den daglige lederen utelukker ikke videre vekst.

– Per i dag har vi ikke konkrete nyansettelser på gang, men det er slett ikke umulig at det kan skje allerede dette året. Vi ser optimistisk på fremtiden, avslutter Joakim Sandal.