Meiner kommunen ikkje bør gje dispensasjon til oppdrettsanlegget

– Vi meiner at eit eventuelt dispensasjon vil sette arealdelen i kommuneplanen vesentleg til sides, og vi rår ifrå å gje dispensasjon. Det skriv statsforvaltaren om etablering av fortøyingar oppdrettsanlegg ved Totland i Stad kommune.

– Vi meiner at eit eventuelt dispensasjon vil sette arealdelen i kommuneplanen vesentleg til sides, og vi rår ifrå å gje dispensasjon. Det skriv statsforvaltaren om etablering av fortøyingar oppdrettsanlegg ved Totland i Stad kommune. 

Nyheter

Søknaden som statsforvaltaren i Vestland no har uttala seg om gjeld plassering av fortøyingar og forankring til eit oppdrettsanlegg som er planlagt lokalisert i eit område ved Refvikneset – Totland som i arealdelen til Vågsøy kommune (2002–2014) er sett av til framtidig akvakulturområde.