Skulane med få elevar blir færre og færre. Frå 2010 har talet gått ned med 22 prosent

Frå 2010 har talet på skular med mindre enn 100 elevar gått ned med nesten 22 prosent. Samtidig har det vore ein auke i skular med meir enn 500 elevar på 56 prosent.

Frå 2010 har talet på skular med mindre enn 100 elevar gått ned med nesten 22 prosent. Samtidig har det vore ein auke i skular med meir enn 500 elevar på 56 prosent.  Foto: Berit Roald / NTB / NPK

Nyheter

Tal frå SSB viser at det blir færre skular der elevtalet er under 100.