Samferdselsministeren skal kåre den beste trafikksikkerhetskommunen i 2021

Samferdselsminister Knut Arild Hareide ønsker å berømme kommuner som utmerker seg innen trafikksikkerhet. Nå skal han kåre Norges beste kommune på trafikksikkerhet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skal kåre Norges beste trafikksikkerhetskommune.  Foto: Tornøe / Samferdselsdepartementet

Nyheter

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid, og vi har alle et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre og for å hindre den neste ulykken. Kommunene har en viktig rolle i dette arbeidet, og jeg ønsker å berømme kommuner som utmerker seg positivt, og løfte dem frem som gode forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.