Ber innbyggerne ta stilling til om de vil vaksineres eller ikke

Bremanger kommune ønsker å kartlegge hvem som ønsker å vaksineres for covid-19.

Bremanger kommune ønsker å kartlegge hvem som ønsker å vaksineres for covid-19.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Innbyggere i Bremanger, som ikke har fastlege i kommunen, bes ta kontakt dersom de vil vaksineres for covid-19.

Det opplyser Bremanger kommune på sine egne sider.

- Det er avgjørende for kommunen sin planlegging av koronavaksineringen at vi får registrert om du vil ha vaksine. Dette gir oss nødvendig oversikt over hvem vi skal kalle inn til vaksinering, skriver kommunen.

De som har fastlege i Bremanger kommune skal holde seg til informasjon fra legekontoret. Det er de som ikke har fastlege i Bremanger som får tilbud om vaksine fra kommunen.

Bremanger kommune startet vaksineringen av beboere på sykehjem i uke 1. De neste ukene vil pasienter i hjemmesykepleien, prioritert helsepersonell og personer over 85 år få tilbud om vaksine. Deretter følger andre grupper i samsvar med nasjonale prioriteringer.