Politibetjenten som krasja med promille og to passasjerar i bilen må i fengsel

Politibetjenten som måtte møte i retten sikta for å ha køyrt med promille og ikke varsla politiet om ulukka på Stadlandet i fjor sommar, er no dømt til 21 dagars fengsel, 35.000 kroner i bot og tap av førarretten i 22 månader.
Nyheter

Sikta tilsto forholda utan atterhald i rettsmøtet 8. januar 2021.