Politiet har no ein mann i kikkerten etter at fleire har kontakta dei om nattlege besøk

Politiet jaktar no på ein person som har luska rundt på fleire private eigedomar i Nordfjord på nattetid siste tida.

Politiet har denne veka patruljert ute etter at fleire har oppdaga uønskt besøk rundt husa sine på nattetid. No har dei retta mistanken til ein person, men kan ikkje seie så mykje endå.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Fjordenes Tidende har siste veka fått tips frå fleire som har hatt uønskt besøk på kveld og natt.