Tilliten til politiet aukar – men ikkje i alle små kommunar

Folks tillit til politiet aukar for andre året på rad. Men i små kommunar er det misnøye, og ein finn lokale variasjonar.

Folks tillit til politiet aukar for andre året på rad. Men i nokre små kommunar er det misnøye. Bildet er meint som illustrasjon og er tatt då leiar i GDE Sogn og Fjordane Arne Johannessen (f.h.)var på besøk i regionen, og trefte regionlensmann Tormod Hvattum og tenestestadsleiar i Måløy Nils Bakke.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Senterpartiet bør merkje seg desse tala, meiner statsminister Erna Solberg (H).