Ønskjer nybygg ved sjukehuset

Helse Førde ønskjer å inngå kontrakt med Veidekke om å bygge eit åtte etasjar høgt bygg ved sida av den eksisterande høgblokka ved Førde sentralsjukehus. Den gamle høgblokka, Svanabygget, skal byggast om og koplast saman med nybygget.

Slik skal nybygget ved Førde sentralsjukehus bli sjåande ut. 

Nyheter

Helse Førde ønskjer å inngå kontrakt med Veidekke om å bygge eit åtte etasjar høgt bygg ved sida av den eksisterande høgblokka ved Førde sentralsjukehus. Den gamle høgblokka, Svanabygget, skal byggast om og koplast saman med nybygget.