1 av 194 prøver var positiv

1 av 194 koronaprøver som ble tatt i Helse Førde sitt område fredag gav positivt utslag. Den positive prøven kom fra Sunnfjord kommune

1 av 194 prøver var positiv for koronavirus i Helse Førde sin geografi i går, fredag.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Det ble funnet 1 postiv koronaprøve på Helse Førde sitt laboratorium på Sentralsykehuset i Førde i går, fredag.

Slik ser Helse Førde sin statistikk ut for den siste uka:

Fredag 15. januar: 3 nye av 290 analyserte prøver

Laurdag 16. januar: 2 nye av 173 analyserte prøver

Søndag 17. januar: 1 ny av 35 analyserte prøver

Måndag 18. januar: 1 ny av 197 analyserte prøver

Tysdag 19. januar: 3 nye av 314 analyserte prøver

Onsdag 20. januar: 1 ny av 193 analyserte prøver

Torsdag 21. januar: 3 nye av 185 analyserte prøver

Fredag 22. januar: 1 ny av 194 analyserte prøver

Kommunen for prøvetaking er ikkje nødvendigvis kommunen der pasienten bur eller har folkeregistrert adresse.

Prøver teke i området til Helse Førde kan verte analyserte i andre laboratorium enn ved Førde sentralsjukehus. Dette er såleis ikkje ei komplett liste over prøvesvar frå Helse Førde sitt område, men kun dei prøvene som Helse Førde analyserer.

Innlagde pasientar per dato med stadfesta COVID-19 smitte: 0
Heimeverande eller sjukmelde tilsette pga. korona: 1 (av om lag 3000 tilsette)
Tilsette som har hatt stadfesta smitte: 6 (av om lag 3000 tilsette)