Auke i valdssaker med alvorleg psykisk sjuke

På fire år har talet på gonger politiet har måtta ty til væpning i møte med alvorleg psykisk sjuke meir enn dobla seg.

På fire år har talet på gonger politiet har måtta ty til væpning i møte med alvorleg psykisk sjuke meir enn dobla seg. Illustrasjonsfoto.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

I 2016 greip politiet til våpen totalt 1.333 gonger i møte med alvorleg psykisk sjuke – i alt 3,6 prosent av slike oppdrag politiet hadde det året. Fem år seinare vart det gitt ordre om væpning i alt 2.864 gonger for tilsvarande oppdrag, ein oppgang til 5,4 prosent i slike saker.