Skal lage ny og kjønnsnøytral tittel for lensmannen – dette er forslaget fra Politidirektoratet

 Den 8. mars i fjor slapp kulturminister Abid Raja (V) nyheten: Regjeringen har fulgt opp Stortingets beslutning fra 2019 og besluttet å innføre kjønnsnøytrale yrkestitler i alle statlige virksomheter.

Den 8. mars i fjor slapp kulturminister Abid Raja (V) nyheten: Regjeringen har fulgt opp Stortingets beslutning fra 2019 og besluttet å innføre kjønnsnøytrale yrkestitler i alle statlige virksomheter. Noen de tidligere lensmennene på allerede begynt å bruke andre titler, men snart kommer en fast yrkestittel. Leder i GDE Sogn og Fjordane Arne Johannessen, regionlensmann Tormod Hvattum og tenestestedsleder Måløy Nils Bakke.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

Dette betyr slutten for begrepet «lensmann» etter 900 års bruk, skriver Politiforum i en artikkel.

Fra 1. juli i år blir nemlig Sysselmannen på Svalbard til Sysselmesteren, og nå har Politidirektoratet (POD) kommet med sitt forslag til erstatning for lensmanstittelen: Politiavdelingsleder.

Forslaget ble sendt til Justis- og beredskapsdepartementet fredag forrige uke.

– Arbeidet med å finne nytt navn har ikke vært enkelt, og det knytter seg mange følelser til en tittel som har eksistert i cirka 900 år. I tillegg til å finne et godt navn på en gammel og historisk tittel, må navnet også i størst mulig grad gjenspeile nåværende funksjon og organisatoriske plassering. Politidirektoratet har fått innspill fra en arbeidsgruppe, og ansatte har blitt oppfordret til å komme med navneforslag. Forslagene har videre vært til behandling i nasjonal ledergruppe og i sentralt IDF, skriver POD i en e-post til Politiforum.

Etter diskusjoner og mange forslag landet de på en tittel som de mener tar opp i seg lensmennenes litt ulike organisatoriske plassering i de nye distriktene.

Det vil senere bli en prosess for å finne ut hvilken funksjonstittel de ulike lensmennene skal bruke og hvilken betydning dette får for hvordan man omtaler lensmannskontor og lensmannsdistrikt.