Å bruke fem år på å få bygd nytt hotell er for lang tid, meiner politikarane

I den opphavelge avtalen mellom Selje Hotell Invest (SHI) ligge det føre at eigedomen skal nyttast til hotellføremål innan fem år. Dette ønsker fleire i Stad kommunestyre å gjere noko med.

Stad kommunestyre vedtok å korte ned tida i kontrakten med Selje Hotell Invest. 

Nyheter

Høgre, Arbeidarpartiet og Venstre omtala saka på følgjande måte: