– Det eg likar best ved tømrarfaget er å byggje noko som blir ståande for framtida

Når du byggjer eit hus kan du sjå på det i mange år etterpå og tenkje at dette har eg gjort.

Handfast arbeid: Elevane ved Vg 1 Bygg og anleggsteknikk trivst med praktiske arbeidsoppgver.  

Nyheter

– Det eg likar best ved tømrarfaget er å byggje noko som blir ståande for framtida. Då kan eg sjå på det og tenkje at dette har eg fullført, seier Stian Sætren.