Barnehagen som plutseleg forsvann

– Her har Kinn kommune svikta. Det ligg ikkje føre nokon plan eller ei forklaring på korleis dette skal gjennomførast

I eit brev til Kinn kommune utrykker foreldre ved Stavang barnehage stor frustrasjon. 2. februar fekk dei beskjed om å søke ny barnehageplass innan 15. februar. Berre sånn i tilfelle deira barnehage blir lagt ned frå neste barnehageår.

I eit brev til Kinn kommune utrykker foreldre ved Stavang barnehage stor frustrasjon. 2. februar fekk dei beskjed om å søke ny barnehageplass innan 15. februar. Berre sånn i tilfelle deira barnehage blir lagt ned frå neste barnehageår. Bildet er ikkje frå den aktuelle barnehagen, men eit illustrasjonsfoto.   Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

Dette meiner foreldra er heilt uhaldbart og stiller seg undrande til ei slik avgjerd med bakgrunn i at saka om nedlegging av skulen framleis er på høyring med frist 30. mars.