Sjå bilda frå raset på Stadlandet

Her blir den store steinen frakta vekk med traktor

I morgontimane søndag var entreprenør ute på fylkesveg 5750 på Stadlandet og fekk rydda vekk den store steinen som hadde ramla ned på vegen ved Dalsbøvatnet i løpet av natta.

I morgontimane søndag var entreprenør ute på fylkesveg 5750 på Stadlandet og fekk rydda vekk den store steinen som hadde ramla ned på vegen i løpet av natta.  Foto: Jon Frogner

Nyheter

Det store regnvêret og snøsmeltinga dei siste dagane med innslag av noko vind gjer rasfaren større over heile landet, og både meteorologar, politiet og Vegtrafikksentralen har sendt ut farevarsel om at folk må vere på vakt.


Stein på over eit halvanna tonn smalt ned i vegen

På Stadlandet er fylkesveg 5750 stengt ved Dalsbøvatnet på grunn av eit ras som gjekk i natt og fare for nye ras. Klokka 09.50 søndag morgen forteller Vegtrafikksentralen Vest at vegen er open igjen etter ny vurdering.


Og på Stadlandet natt til søndag var ulukka ute då ein stor stein, på over halvtanna tonn, dundra ned i vegbanen.

  Foto: Jon Frogner

  Foto: Jon Frogner

Vegen blei stengt natt til søndag, men blei opna igjen i morgontimane etter at byggherre og entreprenør hadde rydda vegen og konkludert med at det såg trygt ut for meir nedfall av stein. Enn så lenge kan ikkje Vegvesenet seie noko om der vil bli gjort fleire tiltak på vegen.

Frå bilda er det mogleg å forstå litt meir av kva som kan ha skjedd. Steinen ser ut til å ha lege i lausmasse cirka 20-30 meter i overkant av vegen. Truleg har tyngdekraft kombinert med erosjon og vind sett den store steinen i bevegelse.

  Foto: Jon Frogner

Søndag morgon blei steinen løfta vekk frå vegen, og køyrt bort med traktor. Men spora etter kjempen ligg igjen.

  Foto: Jon Frogner

  Foto: Jon Frogner