No skal grunneigarar, fiskarar og kommune snakke saman om bruk av denne kaia som fiskerihamn

Stad kommune inviterer fiskarar og grunneigarar til eit dialogmøte 23. februar om mogleg framtidig bruk av Lestovika ved Selje som bruk av framtidig fiskerihamn.

Kan dette bli den nye fiskerikaia? Stad kommune inviterer fiskarar og grunneigarar til eit dialogmøte 23. februar om mogleg framtidig bruk av Lestovika ved Selje som bruk av framtidig fiskerihamn. Kaia er i dag i privat eige, men nokre fiskarar har leigeavtaler.   Foto: Bjørn Erik Drabløs

Nyheter

Møtestad er Selje kommunehus, men det blir også moglegheit til å delta digitalt.