Ber om møte med leiinga i kommunen her

Vil vite kva som skjer med helse- og omsorgssektoren i ytre

Stadlandet og Selje pensjonistlag ber om nytt møte med ordførar, kommunalsjef for helse og omsorg og leiar i hovudutval for helse og omsorg.

Stadlandet og Selje pensjonistlag ber om nytt møte med ordførar, kommunalsjef for helse og omsorg og leiar i hovudutval for helse og omsorg.  

Nyheter

– Formålet med møte er at vi ønskjer å få informasjon om framtidig organisering av helse- og omsorgssektoren i ytre del av Stad kommune, og ikkje minst kva status og framdrift er på kommunale planar for helse- og omsorgssektoren i vår del av kommunen, skriv leiar Anne-Karene Vederhus i Stadlandet pensjonistlag og leiar Gunnhild Solheim i Selje pensjonistlag i eit brev til Stad-ordførar Alfred Bjørlo.