Viviann blei valt som ny leiar for partiet

Viviann Midtbø frå Bryggja er vald som ny leiar i Stad SV. Viviann er rektor ved Skavøypoll skule, og har tidlegare vore kommunestyrerepresentant for SV i Vågsøy kommune.
Nyheter

- Stad SV skal vere ein pådrivar for ein ansvarlig økonomisk politikk, og ta dei økonomiske utfordringane til kommunen på alvor. Vi skal sørge for at alle tilsette og brukarar av kommunen sine tenester blir ivaretatt på ein god måte, skriv partiet i ei pressemelding etter årsmøtet dei hadde 17. februar.