Barnehagestyreren går hardt ut mot forslag til ny barnehagelov

Heidi Grande Røys, barnehagestyrer i Havreneset barnehage i Florø, kaller framlegget til ny barnehagelov fra kunnskapsminister Guri Melby for et hån mot barnehagelærerne.

Heidi Grande Røys, barnehagestyrer i Havreneset barnehage i Florø, kaller framlegget til ny barnehagelov fra kunnskapsminister Guri Melby for et hån mot barnehagelærerne. 

Nyheter

– Melby tryner inn og diskrediterer barnehagelærerne. I stedet burde hun undersøkt hvordan vi arbeider med språk i barnehagene, sier Heidi Grande Røys til utdanningsnytt.no.

Røys ledet i 2011 selv en regjeringsoppnevnt referansegruppe til ekspertutvalget som skulle vurdere bruk av språkkartleggingsverktøy i norske barnehager.

Til Utdanningsnytt påpeker Røys at utvalget konkluderte med at ingen kartleggingsverktøy var universalverktøy, og at utvalget heller anbefalte at språkarbeidet skulle bygges på det som alt var barnehagene sin praksis, og som en har benyttet og videreutviklet i de årene som har gått.