– Vi må ta et krafttak for ungdommenes psykiske helse så fort som mulig

Et økende antall barn og unge lider av depresjon, håpløshet, spiseforstyrrelser og selvskading

Denne uken fremmet Arbeiderpartiet et forslag om barn og unge og deres psykiske helse. Psykiske vansker blant barn og unge har blitt en stor utfordring, som nå krever politisk handling!

I forbindelse med den Verdsdagen for psykisk helse 10. oktober i fjor markerte elevwr ved Måløy vidaregåande skule årets tema som handlet om å spørre mer om hvordan vennene dine har det.   Foto: Bjørn Erik Drabløs

Nyheter

Mange barn og unge har hatt en svært krevende tid det siste året. Smitteverntiltakene har lagt begrensinger på sosial omgang og fritidsaktiviteter, og bruken av hjemmeundervisning har til tider vært utbredt.