Han lagde modeller av de kjente kystbåtene

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Brem­an­ger: Da­gens bil­der vi­ser Paul Dra­ge­set fra Da­vik med noen av mo­dell­bå­te­ne han har bygd. Beg­ge bil­de­ne er fra no­vem­ber 1994 og har stått på trykk i Fjor­de­nes Tidende.