Legger vekt på å bygge boliger for alle, både unge i etableringsfasen og eldre

Boligprosjektet Villahagen i Gate 5 i Måløy begynner å ta form. – Vi har lagt vekt på å lage boliger for både nyetablerere og eldre, sier prosjektleder Eirik Holvik.

Bygger smart: – Ved å bygge smartere har vi fått vekk noen dyre konstruksjonsløsninger, som har redusert byggekostnaden og dermed prisen på boligene, sier prosjektleder bos Nordbohus Bygg & Boligmarkedet, Eirik Holvik.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Boligprosjektet Villahagen er resultatet av en prosess som startet med at tidligere Vågsøy kommune bestemte at de gamle «lærerboligene» i Gate 5 i Måløy var i en forfatning som tilsa at de måtte rives.