Mener lokalpolitikere må beskyttes av loven

Fire av ti lokalpolitikere har opplevd å bli utsatt for hat og trusler. Konsekvensen er at lokale folkevalgte vegrer seg for å delta i ordskiftet, eller trekker seg fra ulike verv. KS mener loven må endres.

KS mener lokalpolitikere må beskyttes av loven  Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

KS mener det er et behov for å styrke de rettslige rammene for lokale folkevalgte som rammes av hatefulle ytringer.