Skal jobbe for desentralisert næringsretta fagutdanning i Nordfjord 

Med støtte frå Kunnskapsdepartementet skal selskapet Inviro AS jobbe for at fleire personar i regionen skal få tatt vidareutdanning der dei bur.  

Med støtte frå Kunnskapsdepartementet skal selskapet Inviro AS jobbe for at fleire personar i regionen skal få tatt vidareutdanning der dei bur.    Foto: privat

Nyheter

Det er ei utfordring for store delar av Distrikts-Noreg at ungdom som ønskjer utdanning ut over vidaregåande skule må reise ut. forsking viser at fire av fem som flyttar frå distrikta ikkje kjem tilbake, medan fire av fem som blir verande – blir.