– Det har vore eit spennande år for det første kullet

Det seier faglærar Marilyn Osmundsvåg om den nye frisørlinja ved Eid vidaregåande skule.

Tilbodet på Eid vidaregåande skule er det einaste frisørtilbodet i gamle Sogn og Fjordane. Frisørbransjen i Nordfjord var også pådrivar for å få linja til Nordfjord, fordi ein ser behovet for å skaffe arbeidskraft til bransjen.  Foto: Eid vidaregåande skule

Nyheter

Dette er det einaste frisørtilbodet i gamle Sogn og Fjordane. Frisørbransjen i Nordfjord var også pådrivar for å få linja til Nordfjord, fordi ein ser behovet for å skaffe arbeidskraft til bransjen.