Har nådd ny milepæl på vegen til bru over Nordfjord

Nordfjordbrua AS har utarbeidd forslag til konsept/bruløysing og gjennomført Konseptvalutgreiing (KVU) for skipstrafikk i samarbeid med Kystverket.
Nyheter

– Nordfjordbrua har no oppdatert tidlegare forslag til konsept/bruløysing og gjennomført KVU for skipstrafikk som viser korleis større skip kan passere gjennom farleia, skriv selskapet i ei pressemelding.