Idar flytter om han får oppdrettsanlegg rett utenfor stuevinduet: – Jeg har allerede begynt å se på hus i Ålesund

Området som Stad kommune har satt av til oppdrettsanlegg ved Bryggja ligger rett utenfor stuevinduet til laksefisker Idar Bjørkelund. Han er klinkende klar på at dersom oppdrettsanlegget kommer, da flytter han.

Idar Bjørkelund ser det som uaktuelt å bli i bygda dersom oppdrettsanlegg legges rett utenfor stuevinduet.   Foto: Louise Nygaard

Nyheter

Idar Bjørkelund blir nemlig nærmeste nabo til dersom oppdrettsanlegget ved området Storøya – Søholmen ved Bryggja blir realitet. Området er avsatt til akvakultur i sjøarealplanen til Stad kommune.