Se om du kjenner igjen denne gjengen som ryddet i bygda

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågs­øy/Kinn: «Gjør Rau­de­berg ren til 17. mai» var mot­to­et for de 95 ele­ve­ne og læ­rer­ne ved Rau­de­berg sku­le da de bruk­te et par ti­mer på uten­dørs «stor­ren­gjø­ring» før na­sjo­nal­da­gen. Det­te var uka før 17. mai 1988, og det blei rydda både langs veiene og på stør­re åpne plas­ser i byg­da.