Sjømatproduksjonen vil auke, særleg i land-oppdrett

Ferske analysar spår betre tider for sjømatsektoren fram mot 2040.

Ferske analysar spår betre tider for sjømatsektoren fram mot 2040.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

– Basert på innsikt frå databasen vår, trendar i marknaden og diskusjonar med ei rekke industriekspertar, viser dei overordna prognosane våre meir enn ei dobling av globalt produksjonsvolum når vi kjem til 2040. Det svarar til eit produksjonsnivå på 5,8-6,6 millionar tonn i 2040, seier Eirik Moe, nordisk leiar for Marine og Aquaculture i EY, i ei pressemelding.