Nå er 191 personar fullvaksinerte i denne kommunen

I Bremanger kommune er det 191 personer som nå regnes som fullvaksinerte.

I uke 10 er 191 personer i Bremanger fullvaksinerte, opplyser kommunen.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Når vi starter på uke 10 er 323 personer vaksinert med dose 1 i Bremanger kommune. Av disse har 191 også fått dose 2.

Det vil si at 132 personer kun har fått dose 1, mens 191 personer har fått både dose 1 og 2. Sistnevnte er fullvaksinerte.

Ifølge kommunen vil flesteparten av beboerne på institusjonene i Bremanger være fullvaksinerte i uke 10.

– Vi har omtrent 30 personer over 85 år som ikke har fått dose 1. Disse står for tur, og blir kontaktet av sitt legekontor, opplyser kommunen i en pressemelding.

– Etter at vi er ferdig med gruppa over 85 år er neste prioriterte gruppe 75-84 år. Slik nasjonale prioriteringer er nå, kommer deretter gruppa mellom 65-74 år.

Får 190 vaksinedoser

Fram til nå har Bremanger kommune mottatt to ulike vaksiner: Pfizer og AstraZeneca. I ett hetteglass med Pfizer er det 6 doser mens det er 10 doser i hetteglasset fra AstraZeneca.

– I uke 8 og 9 fikk vi bare Pfizer vaksine til dose 2, og ingen fikk tilbud om dose 1, skriver kommunen i en pressemelding.

– I uke 9 mottok vi 10 hetteglass med AstraZeneca, og i tråd med nasjonale råd gis disse til helsepersonell. Vi prioriterer helsepersonell som arbeider nært pasienter først.

De som vaksineres med AstraZeneka vaksinen skal ha den andre dosen 9 til 12 uker etter dose 1.

Til sammen får Bremanger kommune 190 vaksinedoser i uke 10, der noen doser skal benyttes til dose 1 og noen til dose 2.

Ifølge kommunen vil det si 15 hetteglass med Pfizer vaksine der noen av dosene skal gå til dose nummer 2, og 10 hetteglass med AstraZeneca.

Arbeidet fremover

Det er laget en handlingsplan for koronavaksineringen, som er et praktisk redskap for iverksetting av vaksiner til innbyggerne. Utstyr til vaksinasjon er også allerede på plass i kommunen.

Men kommunen vet ikke hvor mange vaksiner de får i ukene fremover.

– Vi må derfor håndtere innkalling og utføring ut i fra dette, heter det i pressemeldingen.

Kommunen kan opplyse om at en er forberedt på at det blir vaksinasjon også i påskeuka.

Innbyggere som har fastlege i Bremanger kommune blir kontaktet av legekontorene når de får tilbud om vaksinasjon.

De som ikke har fastlege og oppholder seg i kommunen takker ja til tilbud om vaksine ved å ringe til Bremanger kommune sitt servicekontor tlf. nr. 57796300.

– For personer med og uten fastlege: Vi tak kontakt, det er ikke hjelp i å ringe for å bestille vaksinasjon, skriver kommunen.