Det kan straffe seg å ikkje gjere som politiet seier. Bot på 6.000 kroner blei resultatet for denne mannen

I eit førelegg frå politimesteren i Vest er ein mann frå Stad kommune ilagt ein bot på 6.000 kroner for ikkje å ha retta seg etter eit pålegg frå politiet.

Mannen er ilagt bot etter ein paragraf i politiloven der han har unnlate å «straks rette seg etter pålegg, tegn eller øvrige signaler gitt av politiet».  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Mannen er ilagt bot etter ein paragraf i politiloven der han har unnlate å «straks rette seg etter pålegg, tegn eller øvrige signaler gitt av politiet».