Færre inkassosaker i 2020: – Nedgangen i antall saker skyldes i all hovedsak ulike koronaeffekter

Ferske tall fra Finanstilsynet viser en nedgang i antall inkassosaker i 2020 sammenliknet med året før. Nedgangen kan i stor grad tilskrives ulike korona-tiltak. Tallene viser også at inkassogjelden til norske bedrifter og forbrukere falt i andre halvår 2020. Det er første gang den totale inkassogjelden har falt på mange år.

Aleksander Holand Nordahl, leder Virke Inkasso. 

Nyheter

I 2020 ble det registrert 9,7 millioner inkassosaker (inkludert inkassovarsel sendt av inkassoselskap). Det er en nedgang på 3,65 % i forhold til året før. Tallene for 2020 viser også en nedgang i antall faktiske inkassosaker fra 6,3 millioner saker i 2019 til 6,0 millioner saker i 2020.

– Nedgangen i antall saker skyldes i all hovedsak ulike koronaeffekter. At næringslivet var mer tilbakeholdne med å sende saker til inkasso og at det totale forbruket falt er blant årsakene til at det ble registrert færre inkassosaker i 2020, sier Aleksander Holand Nordahl, leder i Virke Inkasso i en pressemelding.

Behov for inkassoregister

Ved utgangen av 2020 var den totale inkassogjelden for norske forbrukere og bedrifter på 114,3 milliarder kroner. Det er første gang siden 2014 at den samlede gjelden har gått ned fra et halvår til et annet.

Noe av effekten kan også tilskrives etableringen av det offentlige gjeldsregisteret i 2019. Dette ga banker og andre utstedere av kreditt full oversikt over nordmenns usikrede gjeld, som kredittkortgjeld, forbrukslån og andre kjøpekreditter. Dette har vist seg å være et nyttig grep.

Nordahl mener tiden nå er inne for et inkassoregister.

– Gjeldsregisteret fanger ikke opp inkassogjeld. Med et inkassoregister kan vi tidligere fange opp de som sliter mest, samtidig som det gir forbrukeren mer oversikt over gjelden sin. Det vil også gjøre det lettere å gjennomføre bedre kredittvurderinger, noe som kan forhindre at forbrukere tar opp gjeld de ikke kan betjene, sier Nordahl.