600 dosar går til Florø dei neste to vekene

Måløy får mange dosar med vaksine veka etter påske

For veke 12 og 13 har Florø fått om lag 600 dosar tildelt. I veke 14, veka etter påske, er det Måløy sin tur. Då har Statsforvaltaren informert om at ein får mange dosar, og at desse skal til Måløy.

For veke 12 og 13 har Florø fått om lag 600 dosar tildelt. I veke 14, veka etter påske, er det Måløy sin tur. Då har Statsforvaltaren informert om at ein får mange dosar, og at desse skal til Måløy.  Foto: Illustrasjon

Nyheter

– Vaksinering av innbyggarar og kritisk helsepersonell over 65 held fram. Konsekvensen av den mellombelse stoppen i AstraZeneca vaksinen, er at det blir ein utsetting i vaksinasjon av helsepersonell under 65. Men der er vi godt i gang. Av helsepersonell på institusjon og i heimeteneste er dei fleste ferdigvaksinert, eller har fått første dose, seier Terje Heggheim i fredagsbrevet til kommunetilsette og innbyggarar.

For veke 12 og 13 får Florø om lag 600 dosar tildelt.

– Dei tilbyr vi til innbyggarar over 70 år og helsepersonell over 65 år, seier Heggheim, og legg til:

– Påskeveka blir den veka kommunen vi får flest dosar. Elektronisk timebok er allereie lagt ut på legekontoret si side.

Veke 14, altså veka etter påske, er det varsla frå Statsforvaltaren at kommunen får mange dosar med vaksine, men ikkje kor mange.

– Dei dosane går til Måløy, seier Heggheim.