Legemiddelverket har fått inn 9.200 meldingar om moglege biverknader ved vaksinen. 479 av dei alvorlege

Legemiddelverket har fått 9.200 meldingar om moglege biverknader etter koronavaksinasjon. 4.664 av dei er behandla, og 479 blir klassifiserte som alvorlege.

I alt 4.185 meldingar om biverknader blir klassifiserte som lite alvorlege. Dei fleste av desse gjeld vanlege og forventa biverknader, eksempelvis smerte rundt stikkstaden, hovudverk, feber, trøyttleik, kvalme og smerter i kroppen.  Foto: Illustrasjon

Nyheter

I alt 4.185 meldingar om biverknader blir klassifiserte som lite alvorlege.