Politi og politikarar skal jobbe saman for å unngå hatefulle ytringar og trugsmål mot folkevalde

Kommunenes Sentralforbund presenterte i desember 2020 ein rapport som viser at 43 prosent av folkevalte har vore utsatt for hatefulle ytringar og/eller trugsmål. No har politiet frå geografisk driftseining i Sogn og Fjordane kome med sine tiltak.

Her frå 2018 då Fjordenes Tidende skreiv om at politiet og Eid kommune hadde inngått ei samarbeidsavtale om politiråd. F.v. Stad-ordførar og dåverande Eid-ordførar Alfred Bjørlo, Tormod Hvattum i politiet og Linda Gotteberg, som var leiar for Helseavdelinga i Eid kommune og koordinator for Politirådet.  

Nyheter

Tiltak frå geografisk driftseining i Sogn og Fjordane er ei liste i seks punkt: