Mottok bekymringsmelding om muren som raste

Kommunen ber om svar på om grunnforholdene var undersøkt godt nok og stabiliteten beregnet

Kinn kommune ber om svar på om muren som raste ut ved Amonda Vista var forsvarlig utredet etter å ha fått en bekymringsmelding med spørsmål om det er gjort gode nok grunnundersøkelser.

Det er sivilingeniør Ragnar Hagen som har henvendt seg til kommunen med bekymringen. Han er sameier i boligsameiet Amonda Vista, og også tidligere utbygger av leilighetskomplekset.   Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Det er sivilingeniør Ragnar Hagen som har henvendt seg til kommunen med bekymringen. Han er sameier i boligsameiet Amonda Vista, og også tidligere utbygger av leilighetskomplekset.