Har du funne fram sykkelen? Her er fem gode råd på vegen

Våren er her og fleire finn fram syklane sine. No trengst tiltak kring utbetringar, drift og vedlikehald av vegnettet for å gjera det trafikksikkert å ferdast på vegane, også for syklistane, meiner Trygg Trafikk.

Våren er her og fleire finn fram syklane sine. No trengst tiltak kring utbetringar, drift og vedlikehald av vegnettet for å gjera det trafikksikkert å ferdast på vegane, også for syklistane, meiner Trygg Trafikk. Her frå Tour de kids i 2019.  Foto: Andreas Hellenes

Nyheter

Både syklistar og fotgjengarar har høgare risiko for å bli skadd enn dei som ferdast i bil eller kollektivt. Tal frå Sverige viser at faktorar knytt til drift og vedlikehald bidreg til nesten halvparten av alvorlege singelulykker på sykkel. Effektiv drift og vedlikehald kan redusera risikoen for ulykker blant mjuke trafikantar.