Helsesykepleiere omdisponeres på grunn av korona: – Svært alvorlig, sier Redd Barna

Nye tall fra SSB viser at hele 3 av 4 kommuner har omdisponert helsesykepleiere fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten på grunn av korona. Redd Barna reagerer sterkt på de nye tallene, og de store konsekvensene dette har for barn og unge.

Redd Barna reagerer sterkt på de nye tallene, og de store konsekvensene dette har for barn og unge.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

Onsdag 24. mars kom SSB med tall som viser at hele 3 av 4 kommuner har omdisponert helsesykepleiere fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten på grunn av korona. I alle fylker er det helsesykepleiere som i størst grad har blitt omdisponert av helsepersonell. Redd Barna reagerer sterkt på dette.