Pensjonistlaget mener tunnelmasse er løsningen. Vil utbedre flaskehalser i stedet for å bygge dyr tunnel

I stedet for å lage tunnel, foreslår Stadlandet pensjonistlag å bruke masse fra Stad skipstunnel for å utbedre fylkesveg 620 fra Kjøde til Sandvik.

Fv 620: Vegen er den viktigaste ferdselsåra til Stadlandet, og er også mykje nytta av turistar.   Foto: Arkiv

Nyheter

Det kommer fram i et brev til Stad kommune fra nestleder Rolf Kristian Jacobsen og leder Anne-Karene Vederhus på vegne av Stadlandet pensjonistlag.