Dette kan bli en av Norges nye nasjonalparker

Miljødirektoratet har levert en vurdering av mulige nye nasjonalparker til Klima- og miljødepartementet. Hornelen i Bremanger kommune er en av fire nye områder som foreslås.

Hornelen i Bremanger kommune foreslås som ny nasjonalpark.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Det foreslås at åtte eksisterende nasjonalparker utvides, at det opprettes seks nye nasjonalparker ved omgjøring fra landskapsvernområde og at fire helt nye områder vurderes som nasjonalpark eller landskapsvernområde.