Har ikke registrert noen nye positive prøver

Av 299 analyserte prøver i Helse Førde tirsdag var det ingen som kom tilbake positive.

Ingen av de 299 analyserte prøvene fra tirsdag er positive.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Det siste døgnet har det ikke vært registrert noen nye positive prøver i Helse Førde.

Tysdag 30. mars: 0 nye av 224 analyserte prøver

Onsdag 31. mars: 1 ny av 263 analyserte prøver

Torsdag 01. april: 2 nye av 137 analyserte prøver

Fredag 02. april: 0 nye av 69 analyserte prøver

Laurdag 03. april: 2 nye av 158 analyserte prøver

Søndag 04. april: 6 nye av 151 analyserte prøver

Måndag 05. april: 1 ny av 129 analyserte prøver

Tysdag 06. april: 0 nye av 229 analyserte prøver

Kommunane i Helse Førde sitt område vel sjølv kvar dei ønskjer å sende koronaprøver som dei har tatt. Dermed kan prøvene bli analyserte i andre laboratorium enn ved Førde sentralsjukehus. Dette er såleis ikkje ei komplett liste over alle prøvesvar frå området til Helse Førde, men kun resultat frå dei prøvene som er analysert.

Statistikk frå sjukehusa

Innlagde pasientar per dato med stadfesta covid-19-smitte: 1

Heimeverande (karantene) eller sjukmelde tilsette pga. korona: 5 (av om lag 3000 tilsette)
Tilsette som har hatt stadfesta smitte: 7 (av om lag 3000 tilsette)