Her ligg oljelensene klare i tilfelle det blir eit havari

Her er leiar for oljevernberedskapen i Kinn kommune, Kim Hjelle, og inspiserer oljelensene som ligg klare dersom dramaet på Stadhavet endar med eit havari.

Her viser oljeverleiar i Kinn Kommune, brannsjef Kim Hjelle fram lensene som ligg lagra ved kaikanten i Måløy.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Onsdag kveld har det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika» som driv rundt utanfor kysten utan motorkraft og utan mannskap om bord kome inn om den norske grensa på 12 nautiske mil.