Kommunane lanserer ny digital teneste: – Vi har sett fram til å presentere dette for innbyggjarane

Dei fire kommunane Stad, Bremanger, Kinn og Stryn lanserer i desse dagar den digitale tenesta e-Torg. Med den kan innbyggjarar sjølv gjere jobben som ein før måtte via kommunens tilsette for å få utført.

Ingeniør, Roy Cato Hopland og fagleg leiar kart- og oppmåling, Odd-Harald Heggen i Stad kommune har ansvaret for administrasjonen av den nye tenesten.  Foto: Stad kommune

Nyheter

Det nye tilbodet er allereie implementert på kommunane sine nettsider.