Har analysert 384 prøver

Prøvetakingskommune for positiv prøve av nyaste dato er Stad.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Det er registrert ei positiv prøve av 384 analyserte prøver i Helse Førde onsdag. Prøven er frå Stad kommune, som kommuneoverlegen kunne opplyse om onsdag kveld.


Ein ny person har testa positivt etter at 60 prøver er analysertmas

Onsdag kveld har ein fått svar på 46 av 48 prøver tekne på Nordfjordeid tysdag og 14 av 14 prøver tekne i Selje tysdag.


Onsdag 31. mars: 1 ny av 263 analyserte prøver

Torsdag 01. april: 2 nye av 137 analyserte prøver

Fredag 02. april: 0 nye av 69 analyserte prøver

Laurdag 03. april: 2 nye av 158 analyserte prøver

Søndag 04. april: 6 nye av 151 analyserte prøver

Måndag 05. april: 1 ny av 129 analyserte prøver

Tysdag 06. april: 0 nye av 229 analyserte prøver

Onsdag 07. april: 1 ny av 384 analyserte prøver

Prøvetakingskommune for positiv prøve av nyaste dato: Stad

Kommunen for prøvetaking er ikkje nødvendigvis kommunen der pasienten bur eller har folkeregistrert adresse.

Statistikk frå sjukehusa

Innlagde pasientar per dato med stadfesta covid-19-smitte: 1

Heimeverande (karantene) eller sjukmelde tilsette pga. korona: 5 (av om lag 3000 tilsette)
Tilsette som har hatt stadfesta smitte: 7 (av om lag 3000 tilsette)