Ser på strengere krav for utleie av fritidsfartøy

En arbeidsgruppe ledet av Sjøfartsdirektoratet har utredet ulike tiltak som kan bidra til å øke sikkerheten til turister som leier fritidsfartøy gjennom kommersiell virksomhet i Norge.

Sjøfartsdirektoratet ser nå på om det bør stilles strengere krav til utleie av fritidsbåt.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Utredningen er et produkt av at regjeringen la fram stortingsmeldingen «Samhandling for betre sjøtryggleik» sommeren 2019.