I Måløy har ein kome langt med å vaksinere alle over 65. No startar denne jobben i Florø i neste veke

– Det går framover med vaksineringa mot covid-19 i Kinn. Vi får no berre Pfizer-vaksine, men ein auke i tal dosar. Det er også varsla at vi kan få ein vidare auke i tal dosar framover, skriv kommunedirektør Terje Heggheim i fredagsoppsummeringa si.

I kommunedirektør i Kinn, Terje Heggeheim, sitt fredagsbrev, har han via mykje plass til vaksineprosessen i kommunen.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Vidare viser han til at kommunen nærmar seg slutten på vaksineringa av dei eldste gruppene i befolkninga.