Nye søkertall viser at «hele» landet ønsker å bli politi

Politihøgskolen har flere søkere fra hele landet. Det viser søkertallene til bachelorutdanningen fordelt på fylker. Oslo er fortsatt det mest populære studiestedet.

  Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

Det er et uttalt mål at Politihøgskolen ønsker søkere fra hele landet. Dette er viktig for å sikre bred rekruttering til politiutdanningen.